Maak de Vuurlijn veilig!                          
                                                                                                                  
 De Vuurlijn-Oost is een "erftoegangsweg" tussen de Watsonweg en Noorddammerweg, langs de wijk Krayenhoff en het Gezondheidscentrum.
 De Vuurlijn valt onder het UNESCO beschermd natuurgebied en maakt deel uit van meerdere touristische routes. (zie http://uithoornaandeamstel.nl )
 De onveiligheid voor het vele en toenemende langzaam verkeer (fietsers, school- of sportgaande kinderen, wandelaars en trimmers) wordt al jaren besproken.
 De Vuurlijn maakt deel uit van het beschermde natuurgebied en langs de woonwijk 'Krayenhoff' van de 30 km zone van de woonwijk ("verblijfsgebied").
 Inmiddels heeft de Vuurlijn-Oost geen doorgaand-auto-verkeer functie meer, autoverkeer is bedoeld voor bestemmingsverkeer/aanwonenden. ("erftoegangsweg")

 
Ons doel
is dat de Vuurlijn veiliger wordt voor langzaam verkeer door de snelheid van het autoverkeer "er uit te halen" naar daadwerkelijk maximaal 30 km/h
(lees: normaliter niet harder kan rijden).   Daarmee wordt het, haastige, doorgaand sluipverkeer ook ge-demotiveerd om via de Vuurlijn te rijden.


-> In 2015 is er budget beschikbaar is gesteld voor verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de Vuurlijn-oost
Vanuit de gemeente is met de belanghebbenden een klankbord-overleg gestart.
 VuurlijnVeilig en Buurtbeheer de Legmeer nemen aan deze klankbord groep deel.
Helaas blijkt er geen door ieder gedragen oplossing haalbaar.

-> In de Raadscommissie Wonen en Werken 13-9-2017 is de status toegelicht. Hierbij is aangegeven dat er een door ieder gedragen ontwerp ligt.
 Dat heeft ons verbaasd, zie verder onder de status. 
 

De actuele status van de klankbordgroep vindt u HIER

       

          Email-Contact                                                                            
  Diverse documentatie en achtergrond informatie
   
       Foto  Foto  Fietsroute        

  Gebiedsvisie Vuurlijn-Boterdijk:  
 Gebiedsvisie Vuurlijn-Boterdijk              Achtergronden Gebiedsvisie  Vuurlijn-Boterdijk     Vaststelling
  
  Vastgestelde Bestemmingsplannen: 
      Bestemmingsplan Krayenhoff als geheel voor de planontwikkeling (2009)      Bestemmingsplan fase 2    Bestemmingsplan fase 4   Bestemmingsplan vlek B  
                                                          Bestemmingsplan 2015 waar de Vuurlijn Oost onder valt  ( zie 5.7 "Plangebied")
                                                      


  VSP-1  2011:   Presentatie VSP1 2011      Commentaar VSP1      Artikel dichtbij.nl  
  Presentatie VSP1 febr 2012     Presentatie VSP1 febr 2012    Presentatie VSP1 febr 2012   
                          Reactie toekomstige bewoners de Oker       

  VSP-2  2012:
 Eindrapport Verkeers-structuurplan de Kwakel VSP       Conclusies en aanbevelingen met opm.     Reacties en achtergronden VSP  

  Verkeersplan Uithoorn:
   Verkeersplan UVVP (zie 5.1)      UVVP inventarisatie Fietsstraat Boterdijk             
  
   Petitie:       Aanbieding pe
itite    Toelichting petitie   Advies gemeente aan de Commissie Wonen en werken     Inspraak tijdens commissievergadering 2014       Begeleidend schrijven inspraak 2014  
                   
  Raadsvergadering  Interview RickFM   
 
  Notitie met oplossingen Buurtbeheer Legmeer en VuurlijnVeilig:    Notitie      Effectenmatrix      Waarom geen fietsstraat zonder knip  
  Behandeling in commissie  :  
notitie          

  Meerbode reacties:  Nov-2013     Jan-2014           

IP Address
-
     Email-Contact